“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСЭД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

“Алтанбулаг” чөлөөт бүсэд газар эзэмшүүлэхашиглуулах дуудлага худалдааны зар

 

“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн  2021 оны А/38 тоот захирамжийг үндэслэн Сэлэнгэ аймаг, “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн 1,6,8,9-р хэсгийн 4 байрлалын 9 нэгж талбарт газар эзэмших, ашиглах эрхийн нээлттэй дуудлага худалдаа зарлаж байна.

 

Дуудлага худалдаа “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн Ажлын албанд 2021 оны 09 дүгээр сарын 02ы өдрийн 14:00 цагт нээлттэй явагдана.

 

Газрын байршил

Талбайн код

Зориулалт

Газрын хэмжээ /м2/

Газрын анхны үнэ /төгрөг/

Дэнчингийн хэмжээ /10%/

Хугацаа

/жил/

1.

Чөлөөт бүсийн 1-р хэсэг

ХҮ1

Худалдаа нийтийн үйлчилгээ, төв цогцолбор

1211

2,906,400

290,640

15

2.

Чөлөөт бүсийн 1-р хэсэг

ХҮ2

Худалдаа нийтийн үйлчилгээ, төв цогцолбор

1211

2,906,400

290,640

15

3.

Чөлөөт бүсийн 1-р хэсэг

ХҮ3

Худалдаа нийтийн үйлчилгээ, төв цогцолбор

1285

3,084,000

308,400

15

4.

Чөлөөт бүсийн 1-р хэсэг

ХҮ4

Худалдаа нийтийн үйлчилгээ, төв цогцолбор

1017

2,440,800

244,080

15

5.

Чөлөөт бүсийн 1-р хэсэг

ХҮ5

Худалдаа нийтийн үйлчилгээ, төв цогцолбор

1305

3,132,000

313,200

15

6.

Чөлөөт бүсийн 6-р хэсэг

А1

Агуулах

10000

24,000,000

2,400,000

15

7.

Чөлөөт бүсийн 6-р хэсэг

А2

Агуулах

10000

24,000,000

2,400,000

15

8.

Чөлөөт бүсийн 9-р хэсэг

Ү1

Үйлдвэрлэл

20000

12,800,000

1,280,000

15

9.

Чөлөөт бүсийн 8-р хэсэг

Т1

Тээвэр, логистик

20000

48,000,000

4,800,000

15

 

Дуудлага худалдаанд оролцогчдын хүсэлтийг 2021 оны 08 сарын 30-ны өдрийн 8:30 минутаас эхлэн 2021 оны 09 сарын 02-ны өдрийн 13:30 минут хүртэл Чингэлтэй дүүрэг, Засгийн газрын 11-р байр “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн Ажлын алба -1110 тоот өрөөнд байрлуулсан битүүмжилсэн хайрцагт хүлээн авах ба дуудлага худалдааны хайрцгийг дуудлага худалдаа явуулахаас 30 минутын өмнө хаана.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: www.altanbulag.gov.mn

Харилцах утас: (976-51) 261430

Дэнчин тушаах данс: Төрийн сан, /100900009352/, Хүлээн авагч: Алтанбулаг чөлөөт бүс

 

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
  • Дэнчин төлсөн баримт;
  • Улсын тэмдэгтийн хураамжийн 12500₮ төлсөн баримт; /Төрийн сан, 100900036010, Хүлээн авагч: Алтанбулаг чөлөөт бүс/
  • Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл;
  • Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл, иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн этгээд хүсэлтээ маягтын дагуу үнэн зөв гаргана. /Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1, 2 дугаар хавсралтад заасан маягт/undefined

Хөрөнгө оруулагчид

Санал Хүсэлт

Хамтран ажилладаг байгууллагууд