“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН 2019 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРД НЭВТЭРСЭН ЗОРЧИГЧ, ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ