“Алтанбулаг” сумын музейн болон авто замд үүссэн газрын гулсалт, цөмрөлтийг чөлөөт бүсийн ЗАА арга хэмжээг авч засварлав

2015 онд чөлөөт бүсэд хийж гүйцэтгэсэн дэд бүтцийн ажил болох цэвэр усны хоолойн чигжээс гулгамтгай шавар хөрсний улмаас энэ жилийн борооны үерт идэгдэж гулсалт цөмрөлт үүссэн.

undefined

Алтанбулаг чөлөөт бүсийн ЗАА-ны зүгээс музейн болон сумын захиргааны зам дээр үүссэн нийт 200 метр орчим газарт асгаас хийж шаардлагатай арга хэмжээг авлаа.

undefined