"АЛТАНБУЛАГ" ЧӨЛӨӨТ БҮСЭД 2021 ОНД НЭВТЭРСЭН ЗОРЧИГЧ, ТЭЭВРИЙН МЭДЭЭ